برون سپاری و استقرار منابع انسانی:

در بسیاری از سازمان‌ها احساس نیاز به واحد منابع انسانی وجود دارد اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند. برخی واحد اداری و کارگزینی را به واحد منابع انسانی ارتقا می‌دهند. برخی یک نیرو با روابط عمومی خوب را مسئول منابع انسانی می‌کنند. برخی یک مدیر منابع انسانی استخدام می‌کنند که به امور کارکنان رسیدگی کند. اما واحد منابع انسانی را نمی‌توان یک‌باره به سازمان اضافه کرد؛ بلکه باید بسترسازی شده و تمهیدات لازم دیده شود. ممکن است
سازمان شما کوچک باشد و نخواهید یک واحد راه‌اندازی کنید بلکه شخص مناسب را باید جذب کنید یا سازمان شما بزرگ بوده و قصد راه‌اندازی تیم منابع انسانی را داشته باشید. درهرصورت خدمات راه‌اندازی واحد منابع انسانی، می‌تواند شما را به اهدافتان نزدیک کند.

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم!

در صورت تمایل و ارتباط بیشتر فرم زیر را تکمیل کنید.