در حال نمایش 3 نتیجه

چگونه جذب سازمان بزرگ شویم؟

بدون امتیاز 0 رای
چگونه جذب سازمان بزرگ شویم؟ استاد: شعیب حسنی
800,000 تومان

فرهنگ سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
  استمرار حضور حرفه ای کسب و کارها منوط به رفتارهای موثر و حرفه ای اعضای آن در قبال ذینفعان آن کسب و کارهاست و رعایت اصول و ارزشهای آن سازمان در کنار فرهنگ سازمانی اهمیت بیشتری یافته است.
سرفصل ها
همراهی و مدیریت تغییر
نقدپذیری
مراودات و ارتباط سازمانی
تعارض سازنده و مخرب
اعتمادسازی در فرهنگ
رفتارهای حادث در فرهنگ سازمانی
4 ساعت
800,000 تومان

HR در متاورس

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل ها
نیازهای سازمان
جذب و استخدام
آموزش و توسعه
مدیریت عملکرد
مدیریت روابط کارکنان
مدیریت مستمر منابع انسانی
4
800,000 تومان