در حال نمایش 10 نتیجه

ظرفیت تمام شد!

شایستگی های منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
196,500 تومان
ظرفیت تمام شد!

منابع انسانی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
126,000 تومان
ظرفیت تمام شد!

مدیریت منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
170,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
ظرفیت تمام شد!

مبانی مدریت منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
195,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
48,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
ظرفیت تمام شد!