جذب و استخدام:

شکار استعدادها که به عنوان یکی از روش‌های خوب در جذب افراد به شمار می‌آید، فرآیند یافتن بهترین متقاضیان شغلی برای یک موقعیت است. در بیشتر موارد، کسب‌وکارها به جای استفاده از روش‌های قدیمی، از روش هدهانت برای شناسایی و استخدام کارمندان کاربلد یا افراد رده بالا مانند مدیر ارشد، استفاده می‌کنند.
5-کوچینگ
کوچینگ هنر یادگیری به جای یاد دادن است و به افراد کمک می کند آن چیزی بشوند که از اعماق وجود می خواهند.

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم!

در صورت تمایل و ارتباط بیشتر فرم زیر را تکمیل کنید.